Cosul tau

Termeni & Conditii

Toţi utilizatorii site-ului www. accesorii-arbitraj.ro se obligă să respecte prezentele Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului. Dacă nu sunteţi de acord cu prezentele Condiţii Generale vă rugăm să nu continuaţi accesarea site-ului.


Utilizarea site-ului


Puteţi utiliza materialele de pe site-ul accesorii-arbitraj.ro numai în interes personal, necomercial, cu condiţia să nu modificaţi simbolurile şi textul cu privire la copywrite şi drepturile de proprietate pe care le conţin materialele originale. Nu puteţi modifica în niciun mod materialele din acest site sau să le reproduceţi,  să le distribuiţi cu scop comercial sau public. Utilizarea acestor materiale pe alte site-uri , în orice scop, este interzisă. Materialele din acest site sunt proprietatea SC VELMIRA SRL şi utilizarea neautorizată a acestora poate viola legea dreptului de autor, trademark şi alte legi. Dacă nu respectaţi aceste condiţii, nu mai sunteţi autorizaţi să utilizaţi acest site şi trebuie să distrugeţi toate materialele tipărite sau download-ate.


Utilizarea software-ului


Utilizarea programelor download-ate de pe site este supusă condiţiilor de licenţiere din Software License Agreement care le insoţeşte sau este oferită odată cu programele. Nu puteţi download-a sau instala programe înainte de a fi citit şi acceptat condiţiile cuprinse de Software License Agreement.Folosirea informaţiilor


Comunicaţiile de la utilizatori (altele decât datele cu caracter personal) sunt tratate ca neconfidenţiale şi ca nefiind proprietatea acestora, iar proprietarul acestui site poate utiliza informaţiile în orice scopuri, incluzând reproducerea şi publicarea, precum şi utilizarea ideilor în orice scopuri, inclusiv comerciale. Astfel, în cazul în care cei care acceseaza documentele produse de proprietarul acestui site intervin cu întrebări, comentarii, sugestii sau alte informaţii de acest tip, în legatură cu conţinutul unui material, aceste informaţii vor fi considerate drept non-confidenţiale iar proprietarul acestui site nu va avea nici un fel de obligaţie legată de asemenea informaţii, având libertatea de a reproduce, utiliza, publica şi distribui informaţiile respective fără nici o restricţie. Proprietarul acestui site va avea libertatea de a utiliza, în orice scop, ideile, conceptele, know-how-ul şi tehnicile mentionate în aceste informaţii.


 


Utilizarea listei de discuţii


SC VELMIRA SRL  nu este obligata, să monitorizeze sau să revizuiască zone ale site-ului unde utilizatorii transmit, afisează informaţii sau comunică cu alţii. SC VELMIRA SRL nu va avea nici o răspundere cu privire la conţinutul acestor mesaje, indiferent dacă se află sau nu sub incidenţa legii dreptului de autor, intimităţii, obscenităţii sau care violează legea sau lezează drepturile omului. SC VELMIRA SRL îşi rezervă dreptul de a şterge mesajele care includ materiale abuzive, defăimatoare, obscene sau pe care le consideră inacceptabile.


 


Legăturile spre alte site-uri


Oferim legaturi spre alte site-uri pentru a veni in ajutorul dumneavoastra. Daca utilizati aceste legaturi, SC VELMIRA SRL, nu controleaza si nu este responsabil pentru aceste site-uri sau continutul lor. Astfel, SC VELMIRA SRL,nu gireaza sau nu le reprezinta, inclusiv informatiile, programele si alte produse sau materiale gasite pe aceste site-uri sau orice rezultate care pot fi obtinute prin utilizarea lor. Daca decideti sa le utilizati, o faceti pe riscul dumneavoastra.Mărcile


Alte produse şi nume de firme menţionate în site ,sunt mărci ale respectivilor proprietari.


 


Promoţiile


Toate promoţiile sunt supuse disponibilităţii şi inventarului. SC VELMIRA SRL îsi rezervă drepturile să schimbe, sau să anuleze promoţiile la orice moment, fără anunţ în prealabil.


 


Disclaimer


În ciuda eforturilor de a publica informaţii veridice pe acest site, SC VELMIRA SRL nu işi asumă responsabilitatea pentru acurateţea şi integritatea materialelor sau serviciilor de pe acest site. SC VELMIRA SRL ar putea face schimbări în materialele şi serviciile din acest site sau în produsele şi preţurile descrise, oricând fără anunţ în prealabil. Materialele şi serviciile din acest site ar putea să nu mai fie actuale, iar  SC VELMIRA SRL  nu se obligă să actualizeze materialele şi serviciile conţinute de acest site. TOATE INFORMAŢIILE DE PE ACEST SITE SUNT OFERITE FĂRĂ GARANŢII DE NICI UN FEL, EXPRIMATE DIRECT SAU IMPLICITE. SC VELMIRA SRL ŞI PARTENERII SĂI NEAGĂ ORICE GARANŢIE. SC VELMIRA SRL ŞI PARTENERII SĂI NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU ORICE PREJUDICII INDIRECTE, SPECIALE SAU INCIDENTALE, REZULTATE DIN FOLOSIREA ACESTUI SITE. 


  


Limitarea responsabilităţilor


SC VELMIRA SRL, FURNIZORII SĂI SAU ALTE PĂRŢI CARE SUNT MENŢIONATE PE ACEST SITE NU SUNT RESPONSABILE ÎN NICI O CIRCUMSTANŢĂ PENTRU ORICE FEL DE PIERDERI (INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITĂ, CELE REZULTATE DIN PROFITURI PIERDUTE, PIERDEREA DATELOR SAU INTRERUPEREA ACTIVITĂŢII) REZULTATE DIN UTILIZAREA, INCAPACITATEA DE A UTILIZA SAU DIN REZULTATELE UTILIZĂRII ACESTUI SITE, A ORICĂROR SITE-URI LEGATE LA ACEST SITE SAU DIN MATERIALELE, INFORMAŢIILE SAU SERVICIILE CONŢINUTE PE ORICARE DIN ACESTE SITE-URI, INDIFERENT DACĂ SUNT BAZATE PE GARANŢIE, CONTRACT SAU ORICE ALTA TEORIE LEGALĂ ŞI INDIFERENT DACĂ A FOST SAU NU ATENŢIONAT DE POSIBILITATEA APARIŢIEI DE ASTFEL DE PIERDERI. DACĂ UTILIZAREA MATERIALELOR, INFORMAŢIILOR SAU A SERVICIILOR DE PE ACEST SITE ARE CA REZULTAT APARIŢIA NECESITĂŢII DE SERVICE, REPARAŢII SAU CORECŢII ALE ECHIPAMENTELOR SAU A DATELOR, VĂ ASUMAŢI COSTURILE PRESUPUSE DE ACESTEA. LEGEA APLICABILĂ ÎN ACESTE CAZURI AR PUTEA SĂ NU PERMITĂ EXCLUDEREA SAU LIMITAREA PAGUBELOR APĂRUTE CA ŞI CONSECINŢĂ SAU DIN ÎNTÂMPLARE, ASTFEL ÎNCÂT LIMITAREA DE MAI SUS SAU EXCLUDEREA NU SE APLICĂ ÎN CAZUL DUMNEAVOASTRĂ.


 


Legile aplicabile


www. accesorii-arbitraj.ro   funcţionează conform tuturor prevederilor legale ale statului roman, conformându-se dispoziţiilor Legii 365 /2002 privind comerţul electronic şi a Hotărârii de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 365 privind comerţul electronic. Conţinutul lui este permis spre utilizare şi potrivit oricărei zone externe României. Cei care vizitează site-ul o fac pe propria răspundere şi sunt responsabili pentru încalcarea legilor şi regulamentelor locale.


Orice tentativă de acces neautorizat la pagina web şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente.  


  


Politica de returnare


Produsele achiziţionate la distanţă se pot returna conform O.G. 130/2000. Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunţă la cumpărare, fără penalităţi şi fără invocarea unui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea produsului său, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Returnarea produselor se va face pe cheltuiala clientului, în termen de 5 zile lucrătoare de la denunţarea contractului, folosind acelaşi serviciu de transport cu care s-a făcut expedierea. S.C. VELMIRA SRL S.R.L. va înapoia contravaloarea comenzii în cel mult 30 de zile de la data denunţării în scris a contractului. Suma înapoiată cât şi condiţiile de returnare nu includ cheltuielile de transport. Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, desfacere ambalaje sigilate, lovituri, ciobiri, zgârieturi, şocuri etc. Încheierea contractului are loc în momentul emiterii facturii fiscale şi nu la lansarea comenzii sau emiterea confirmării automate de primire a comenzii.


 


 Generalităţi

S.C. VELMIRA SRL S.R.L poate modifica aceşti termeni şi condiţii oricând fără a anunţa utilizatorul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştiinţa utilizatorului prin afişarea lor pe site-ul web www. accesorii-arbitraj.ro . Modificările astfel făcute, sunt socotite a fi acceptate de către utilizator, dacă acesta continuă să folosească serviciul după afisarea lor pe site-ul web.